ANBI Informatie

Sinds 2023 is Stichting De Groentedeler benoemd tot een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit wil zeggen dat donaties aan De Groentedeler niet alleen dankbare klanten van de Voedselbank oplevert, maar ook fiscaal aftrekbaar zijn. Alle informatie die nodig is rond deze status tref je op deze pagina. Wil je ergens meer over weten? Neem dan contact met ons op!

 class=

Algemene gegevens:

RSIN-nummer: 865045495
KvK-nummer: 89627660
Rekeningnummer: NL65TRIO0320645754

Beloningsbeleid

Stichting De Groentedeler heeft geen medewerkers in dienst. Van het bestuur tot de vele krachten in de tuin, alles wordt op basis van vrijwilligerswerk gedaan. Bestuurders kunnen een vergoeding krijgen voor kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in het uitoefenen van hun functie, maar krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. 

Periodiek schenken

Met een periodieke schenking/gift steun je Stichting De Groentedeler voor minimaal 5 jaar met een vast bedrag per jaar. Voordeel hiervan is dat jouw gift fiscaal aftrekbaar is en dat wij de minderbedeelden in onze samenleving kunnen blijven helpen. Het enige wat je hoeft te doen, is het vastleggen van jouw bijdrage in een schenkingsovereenkomst. 

Nalatenschap

Naast een periodieke schenking is het mogelijk De Groentedeler op te nemen in je testament. Hierin kun je zelf bepalen wat je de stichting zou willen nalaten op het moment dat je komt te overlijden. Zo zorg je met jouw erfenis dat we gezinnen kunnen blijven voorzien van voldoende gezonde groenten. 

Activiteiten

Financiën

Secretarieel

  • 2023
 class=

Doelstellingen

Stichting De Groentedeler richt zich op: 

  • Het promoten en mogelijk maken van de productie van duurzaam en gezond voedsel in de directe omgeving.  
  • Het beschikbaar stellen van duurzaam geproduceerde groenten aan hen die daar een tekort aan hebben, zoals klanten van de Voedselbank.  
  • Het bevorderen van contacten tussen bewoners van stad en platteland. 
 class=

Beleidsplan

Met zorg is er voor Stichting De Groentedeler een beleidsplan opgesteld. Hierin is te lezen wat de doelstellingen van de stichting zijn en wat de toekomstvisie van de stichting is.

 

Bestuursleden in november 2023

Voorzitter:
Peter Klapwijk, aftredend en herbenoembaar september 2027

Secretaris:
Marga Bakker, aftredend en herbenoembaar september 2026

Penningmeester:
Jan Blok, aftredend en herbenoembaar maart 2027